Dansk PEN Sprog (PEN-S) - Invitation til den internationale modersmålsdag 2023

 Invitation til den internationale modersmålsdag 2023

Den 21. februar er den internationale modersmålsdag. Vi benytter dagen til et arrangement om modersmål i Danmark.

I Dansk PEN vil vi den 21. februar 2023, den internationale modersmålsdag, stifte et sprognetværk. Stiftelsen af netværket kombinerer vi med et arrangement, som vi holder sammen med Dansk Oversætterforbund i Dansk Forfatterforenings lokaler på Christianshavn.

Arrangementet er et samarbejde mellem Dansk Oversætterforbund/DF og Dansk PEN. Medlemskab af én af eller begge organisationer er ikke en forudsætning for at deltage.

Dagsorden:

1) Stiftelse af Dansk PEN Sprognetværk (Dansk PEN-S)

2) Oplæg ved professor Anne Holmen, Københavns Universitet: Oplæg om sproglandkortet i Danmark

3) Individuel præsentation af mødedeltagere

4) Samtale om initiativer i netværket


I Dansk PEN, i Dansk Oversætterforbund og i Danmark i øvrigt er der mange mennesker, der oversætter fra og skriver på andre sprog end dansk. Det vurderes, at der tales omkring 125 sprog i Danmark. Talerne af disse sprog er naturligvis ikke alle sammen oversættere, forfattere, skribenter, journalister eller tilsvarende, men nogle er.

Med vores initiativ, vores netværk og vores arrangement ønsker vi at sætte fokus på disse personer, deres sprog og kultur.

Målet er at sætte mere fokus på disse sprog og kulturer, gøre det nemmere at få udgivet bøger og tekster, der er oversat fra disse sprog, give dem større synlighed i den danske offentlighed.

Ambitionen er også på sigt at bane vej for kommunikation, netværk og kontakter til forfattere og oversættere m.v. i disse personers oprindelseslande.

Vi kommunikerer med "Translation and Linguistic Rights Committee - TLRC" i International PEN.

Vi ønsker, at en øget viden blandt danske modersmålstalende om tilstedeværelsen af mange sprog og kulturer i Danmark vil styrke dialogen, styrke ytringsfriheden og berige alle parter.

Arrangementet holdes i Dansk Forfatterforening, Strandgade 6 i København, tirsdag den 21. februar kl. 17-19. Tilmelding er nødvendig til Jørgen Chr. Wind Nielsen, Dansk Pen: wind.nielsen@webspeed.dkDer er ikke alle steder, ordene flyder lige frit, Rwanda fx. Vi har eller en ledig stol til Innocent Bahati

Læs om Dansk PEN Sprog
https://danskpen.blogspot.com/2022/09/dansk-pen-sprog-pen-s.html

Læs om Dansk PEN
https://danskpen.dk/

Læs om Dansk Oversætterforbund
https://danskforfatterforening.dk/dof/

Dansk PEN Sprog (PEN-S)

Dansk PEN Sprog (PEN-S) er et netværk i regi af Dansk PEN. Netværket er åbent for alle interesserede, både medlemmer og ikke-medlemmer. Ønsker man at figurere som medlem af netværket, skal man oplyse kontaktdata: Navn, e-mail, telefonnummer osv. Netværkets fælles sprog er dansk.

Netværket drives af Asef Soltanzadeh, link til Facebook her  
og Jørgen Chr. Wind Nielsen, link til Facebook her/. 


Dansk PEN Sprog (PEN-S)

Formål
Dansk PEN Sprog er et netværk i regi af Dansk PEN. Netværket er åbent for deltagelse for såvel medlemmer som ikke-medlemmer af Dansk PEN.

Dansk PEN Sprog har blandt andet til formål at arbejde for i Danmark 

·         At oversætte litterære tekster m.v. til dansk, for eksempel en antologi fra 
      farsi 

·         At oversætte og skabe synlighed omkring bøger og tekster, der er er forbudte        i andre lande. Det er ofte emner inden for erotik og sex, politik og religion

·         At præsentere og debatterede udenlandske bøger og tekster på dansk

·         At sætte fokus på hvilken betydning og indflydelse udenlandsk kultur og               sprog har på dansk kultur, litteratur, sprog og debat 

At arbejde for at andre sprog end dansk bliver mere synlige og styrkes i Danmark

At arbejde for at litteratur m.v. skrevet på andre sprog end dansk  af  forfattere,   end dansk  af forfattere, der opholder sig eller bor permanent i Danmark, og  som ikke har dansk  som modersmål, i højere grad bliver udgivet af danske forlag og opnår større kendskab og opmærksomhed i den danske offentlighed


 At arbejde med sprogpolitik, sproglige rettigheder, minoritetssprog og sproglig   mangfoldighed

At arbejde med vilkår, værktøjer og muligheder

At samarbejde med relevante organisationer

At iværksætte projekter

At holde møder og arrangementer, fx projektmøder, arrangementer med oplæsning m.m.

Og internationalt:

·         At sætte fokus på at synliggøre forfattere, skribenter, litteratur, sprog- og litteraturforskere, journalister, formidlere, tolke og oversættere, der er i fængsel eller som forfølges af myndighederne i deres land

·         At sætte fokus på at synliggøre og fremme litteratur, lyrik og anden kreativ sproglig aktivitet og dens betydning for litteraturen og den litterære og sproglige debat i Danmark

·         At arbejde med sprogpolitik, sproglige rettigheder, minoritetssprog og sproglig mangfoldighed

·          At samarbejde med relevante organisationer

 


Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

TLRC Update #3/2023

Video poem marathon - Translation and Linguistic Rights Committee’s video poem marathon