Dansk PEN Afrika stiftet

 
Dansk PEN Afrika stiftet
Dansk PEN Afrika blev stiftet den 24. august 2022 på DPU i Emdrup. Præsident for Dansk PEN Cathrine Hasse erklærede netværket for stiftet i overværelse af de øvrige tilstedeværende.

Formålet med Dansk PEN Afrika er at etablere en dialog med forfulgte skribenter og forlæggere på det afrikanske kontinent.

Dansk PEN-A har også til formål at samarbejde med International PEN, for eksempel med Writers in Prison komitéen. Dansk PEN-A skal blandt andet følge den litterære udvikling i udvalgte områder i Afrika og formidle information til det øvrige Pen-netværk. Dansk PEN-A vil blandt andet afholde et årligt møde med udenrigsredaktører på danske medier.

Dansk PEN Afrika vil også skrive til fængslede æresmedlemmer, udarbejde protestskrivelser til regeringer, lave lokale arrangementer med forfattere med henblik på at formidle afrikansk litteratur m.v.

Dansk PEN Afrika vil opdyrke kontakter til PEN-centre og PEN-aktive personer i Afrika.
Næste møde i Dansk PEN Afrika netværket er planlagt til den 5 oktober kl. 16.30-18.00 i Salonen, Østerbrogade 222. Her vil forfatter Qaali Schmidt-Sørensen fortælle om sit eget forfatterskab og engagement i Østafrika. Vi planlægger også vores næste større arrangement, der foreløbig er sat til lørdag 18. marts 2023.

Jørgen Chr. Wind Nielsen
Bestyrelsesmedlem i Dansk PEN og aktiv i Dansk PEN Afrika.

For English, se below the picture.

Cathrine Hasse, Præsident for Dansk PEN, stifter Dansk PEN Afrika netværket / Professor Cathrine Hasse, President of Danish PEN, declaring the establishment of the Danish PEN Africa network


English:
Danish PEN Africa established
Danish PEN Africa was established on 24th of August 2022 at the Aarhus University campus in Copenhagen, DPU. The President of Danish PEN Cathrine Hasse declared the network for founded in the presence of the other participants in the meeting.

The mission of Danish PEN Africa is to create dialogues with persecuted writers and publishers on the African continent.

The mission of Danish PEN Africa is also to cooperate with International PEN, for example with the Writers in Prison Committee. Danish PEN Africa will amongst other activities follow the literary development in selected areas in Africa and facilitate information to the PEN network in general. 

Danish PEN Africa will also organize an annual meeting with the editors of foreign affairs at Danish media.

Danish PEN Africa will also correspond with members of honor in jail, publish letters of protest to governments, arrange meetings with writers to communicate African literature, etc.

Danish PEN Africa will take contact to PEN centres in Africa and to individuals active in PEN in Africa.

The next meeting in Danish PEN Africa is planned to take place on October 5, at 4.30 p.m.-6 p.m. at Salonen (The Saloon) Østerbrogade 222, 2100 København Ø. The Writer Qaali Schmidt-Sørensen will talk about her own authorship and involvement in Eastern Africa.We also plan a larger event to take place Saturday 18, 2023.

Jørgen Chr. Wind Nielsen
Member of the Board of Danish PEN and founding member of Danish PEN Africa

 

 


 

 

 

 


Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Dansk PEN Sprog (PEN-S) - Invitation til den internationale modersmålsdag 2023

Video poem marathon - Translation and Linguistic Rights Committee’s video poem marathon